ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (2022-09-27 13:20:50)

ನೇಮಕಾತಿ (2024-01-12 12:36:39)

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS